Створення та підтримка Мережі Стартап Шкіл в Україні

Презентація Мережі Стартап Шкіл Украини директором Стартап Школи “Sikorsky Challenge” Інною Малюковою
network_ss

Мета

Розвиток інноваційного середовища, яке сприяє створенню якомога більшої кількості стартап-проектів та високотехнологічних компаній на базі українських університетів

Очікувані результати

Головним результатом стане те, що протягом 3 років реалізації проекту будуть закладені основи інноваційної моделі кожного університету-учасника проекту і, будемо сподіватися, економіки міста, регіону, країни.

Приватні очікувані результати кожен університет зможе сформулювати при розробленні концепції і проекту створення і розвитку своєї Стартап Школи

1clcl

В Мережу увійшли

winnica Вінницький національний технічний університет

(Відкрито Стартап школу)

poltava Полтавський університет економіки і торгівлі
sumy Сумський Державний університет  Запорізький національний технічний університет
Харківський національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Національний університет харчових технологій
Національний гірничий університет Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь
Харківський національний технічний університет сільського господарства
імені Петра Василенка
Національний університет біоресурсів природокористування України
   
muzhchina-s-biznes-planom-man-with-a-business-plan-2

Основні завдання

 • Визначити університети, зацікавлені в створенні Стартап Шкіл за методиками «Sikorsky Challenge»;
 • Залучити партнерів університетів (органи самоврядування, державні адміністрації, компанії, інвестиційні фонди, бізнес-ангели) до реалізації проектів;
 • Оформити договірні відносини між «Sikorsky Challenge», університетом та його партнерами;
 • Організувати і провести навчання в Стартап Школі «Sikorsky Challenge»:
  • менеджерів (організаторів, відповідальних) університетських Стартап Шкіл – по 2-3 особи з кожного університету;
  • тренерів, які зможуть самостійно підготувати стартаперів у своїх Стартап Школах за програмами та методиками «Sikorsky Challenge» – по 4-5 осіб з кожного університету.
 • Створити в університетах Стартап Школи як структурні підрозділи (або проекти існуючих структур) з відповідним забезпеченням:
  • організаційним (документальне оформлення, яке необхідне для створення структурного підрозділу (проекту);
  • інфраструктурним;
  • кадровим;
  • фінансовим;
 • Організувати та забезпечити консультації для менеджерів і тренерів щойно створених Стартап Шкіл зі сторони «Sikorsky Challenge» протягом року
 • Організувати та забезпечити набір і навчання в кожній Стартап Школі студентів, аспірантів, науковців, інженерів, винахідників за програмами і методиками «Sikorsky Challenge»
 • Відібрати і вивести на інвесторів перспективні стартап-проекти, внести ці проекти в базу стартапів «Sikorsky Challenge»
 • Працювати спільно з бізнес-інкубатором «Sikorsky Challenge» для відкриття стартап-компаній
lampa

Етапи та строки для кожної створеної Стартап Школи

1-й етап 
Підготовка до відкриття Стартап Школи університету:

 • Укладання договорів з «Sikorsky Challenge»;
 • Навчання менеджерів та тренерів;
 • Створення ресурсного забезпечення Стартап Шкіл;
 • Консультації з боку «Sikorsky Challenge»
2-й етап  Пілотне навчання студентів в Стартап Школі університету (перший цикл – три ступені навчання):

 • PR і інформаційна компанія;
 • Набір і навчання студентів в Стартап Школі на І ступені;
 • Відбір і навчання на ІІ ступені;
 • Відбір і навчання на ІІІ ступені;
 • Участь у Конкурсі стартапів «Sikorsky Challenge» та інших конкурсах
3-й етап  Відкриття стартап-компаній та їх супровід в режимі інкубації;

Навчання наступних груп студентів в новому циклі

3

Учасники проекту та їх ролі

Стартап Школа «Sikorsky Challenge» спільно із Бізнес-інкубатором «Sikorsky Challenge»

Забезпечують
Отримують
 • Практичне навчання менеджерів і тренерів Стартап Шкіл кожного університету-учасника проекту
 • Надання унікальних методик «Sikorsky Challenge» організації Стартап Шкіл та навчання стартаперів;
 • Консультування менеджерів і тренерів університетів-учасників проекту протягом року;
 • Допомога в організації конкурсів стартапів, створених в університетах;
 • Допомога у відборі та підготовці кращих стартапів для участі в щорічному Фестивалі «Sikorsky Challenge»;
 • Можливість розмістити інформацію про стартапи університетів-учасників в базі «Sikorsky Challenge»;
 • Допомога в залученні і роботі з інвесторами/бізнес-ангелами для інвестування в стартапи університетів;
 • Організаційна та правова допомога при супроводі стартап-команд на етапі інкубації і створення стартап-компаній;
 • Участь у підготовці проектів, спрямованих на розвиток Мережі Стартап Шкіл в Україні, до подачі в міжнародні фонди і програми;
 • Участь у заходах, спрямованих на пошук і залучення джерел фінансування всіх університетів-учасників проекту «Створення та підтримка Мережі Стартап Шкіл України»
 • Просування бренду Стартап Школи «Sikorsky Challenge» і всієї інноваційної екосистеми КПІ ім. І. Сікорського;
 • Пайову участь в стартап-компанії, що створюється в результаті діяльності Стартап Шкіл кожного університету-учасника проекту

Примітка:

Частка бізнес-інкубатора «Sikorsky Challenge» в стартап-компанії, створеної на базі або за участю університету-учасника проекту, визначається Договором про співпрацю між КПІ, Бізнес-інкубатором «Sikorsky Challenge» і університетом-учасником проекту.

Університет-учасник проекту

Забезпечує
Отримує
 • Підбір кадрів для створення Стартап Школи (менеджерів, тренерів);
 • Фінансування їх навчання в Стартап Школі «Sikorsky Challenge»;
 • Створення Стартап Школи на основі методик «Sikorsky Challenge»: організаційне, інфраструктурне, кадрове та фінансове забезпечення;
 • Набір і навчання студентів, аспірантів, науковців, інженерів, винахідників стартаперству за програмами трьох ступенів;
 • Залучення інвесторів/бізнес-ангелів для фінансування стартап-команд на етапі створення ними компаній;
 • Участь у створенні стартап-компаній спільно з інвесторами та Бізнес-інкубатором «Sikorsky Challenge»;
 • Організація конкурсів стартапів і участь кращих з них у Фестивалі «Sikorsky Challenge»;
 • Участь у підготовці та подачі проектів до міжнародних фондів та програм;
 • Розвиток інноватики в університеті і можливості комерціалізації наукових розробок;
 • Підвищення інтересу молоді до інженерної освіти (а значить, збільшуються набори в університет), яке закладе основи для створення високотехнологічних стартап-компаній;
 • Відкриття стартап-компаній з пайовою участю в них університету і/або компанії-партнера (на розсуд університету);
 • Можливість активніше і ефективніше брати участь в міжнародних проектах, спрямованих на розвиток і поширення стартап руху.

Компанії-партнери, інвестори, бізнес-ангели

Підтримують
Інвестують
 • Стартап Школу університету;
 • Стартап-проекти на ранніх стадіях пошуку бізнес-моделі, розробки прототипу
 • В стартап-компанії, створювані випускниками Стартап Школи та інкубовані бізнес-інкубатором (при його наявності) при університеті;
infra

Необхідні ресурси

Кадри

kadry

Університет, приймаючи рішення про створення Стартап Школи, підбирає команду менеджерів, методистів, тренерів, технічних працівників (на перших порах це може бути невелика команда 6-8 осіб) і організовує їх навчання в «Sikorsky Challenge», а також роботу на підготовчому етапі.Навчена команда забезпечує функціонування Стартап Школи: набір студентів, аспірантів, науковців, інженерів і їх навчання на трьох ступенях в своїй Стартап Школі, після чого допомагає своїм випускникам створювати стартап-компаніїї і проходити етап інкубування.

У команду Стартап Школи можуть входити як вчені/викладачі університету, так і залучені фахівці з досвідом роботи в області інноватики та підприємництва.

Інфраструктура

inf

Створення Стартап Школи вимагає інфраструктурного забезпечення:- Приміщення та обладнання для навчання;

 • Приміщення та обладнання для лабораторій створення прототипів (можливе використання наявних інфраструктурних ресурсів з виділенням зон і/або коригування графіків їх використання);
 • Приміщення для розміщення стартапів на час їх інкубування (можуть знадобитися не раніше другого етапу реалізації проекту).
Фінансові ресурси

 finans

Бюджет, необхідний для створення Стартап Школи, складається окремо для кожного університету.

Примітка: При необхідності Стартап Школа «Sikorsky Challenge» надасть допомогу при формуванні такого бюджету.

Джерела фінансування

ist

 

на початковій стадії:

 • кошти університету;
 • спонсорська підтримка компаній, фондів, бізнес-ангелів;
 • бюджетні кошти, виділені органами державного управління і місцевого самоврядування (району, міста, області);

на наступних стадіях:

додадуться гранти міжнародних фондів та програм.